Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

 

 

imglink_facebook.jpg

 

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterสถิติวันนี้293
mod_vvisit_counterสถิติสัปดาห์นี้2002
mod_vvisit_counterสถิติเดือนนี้20424
mod_vvisit_counterสถิติทั้งหมด399610

Your IP: 54.224.109.48

คู่มือสำหรับประชาชน 2558

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (233) 412
2 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (232) 378
3 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล (231) 375
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป (230) 331
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (229) 447
6 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล (228) 393
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป (227) 417
8 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ (226) 378
9 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล (183) 411
10 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง (182) 435
11 การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 (176) 316
12 บัญชีคู่มือสำหรับประชาชน 292
13 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกกรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ (175) 259
14 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านกรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ (174) 330
15 การออกหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติ (173) 273
16 การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว (172) 289
17 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (157) 295
18 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (156) 346
19 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (155) 299
20 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (154) 302
21 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (153) 273
22 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (152) 271
23 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (150) 298
24 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (149) 325
25 การแจ้งถมดิน (148) 283
26 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (147) 277
27 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (146) 226
28 การแจ้งขุดดิน (145) 193
29 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (144) 255
30 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 (143) 275
31 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 (142) 226
32 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 (141) 226
33 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 (140) 231
34 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร(139) 166
35 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 (138) 240
36 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน (137) 245
37 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 (136) 288
38 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (135) 244
39 การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน (120) 183
40 การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า (119) 188
41 การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง (118) 223
42 การรับแจ้งการย้ายออก (117) 246
43 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง (116) 221